Veikla

PROJEKTAS "ŠILTA BENDRUOMENĖ - VEIKLI BENDRUOMENĖ"

2021 m. gegužės mėnesį iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos buvo gautas finansavimas - 2163,59 eurai.

 

Projekto tikslas: Šildoma ir vėsinama Vėžionių Bendruomenės „Topolis“  salė, kurioje įvairiais metų laikais vyktų įvairi veikla, renginiai, šventės, edukacinė veikla, socialinė integracija, užsimegztų glaudesni ryšiai tarp bendruomenės narių.

 

Projekto Uždaviniai:

Įrengti Bendruomenės salėje oro kondicionavimo sistemą, kuri užtikrintų šių patalpų vėsinimą vasaros metu ir apšildymą žiemos metu.
Šildomose ir vėsinamose patalpose rengti įvairius renginius, edukacijas, mokymus, kurie tenkintų svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius.
Veiklų įvairove ir jaukios bei komfortabilios aplinkos pagalba pritraukti kuo daugiau kaimo žmonių ir naujų narių (Senjorų, neįgaliųjų, darbingo amžiaus žmonių, vaikų ir jaunimo) į Bendruomenės veiklą.

Įgyvendinus projektą „Šilta bendruomenė – veikli bendruomenė“  tikimės turėti šildomą ir vėsinamą patalpą, kurioje vyks Įvairios bendruomenės veiklos, renginiai, edukacijos ir šventės. Šildoma ir vėsinama patalpa naudosis ne tik bendruomenės nariai, bet ir kiti Vėžionių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojai. Projekto pagalba didės žmonių užimtumas, socialinė integracija, tarpusavio ryšiai, plėsis kultūrinis akiratis, gerės gyvenimo kokybė.

Kaime yra nemažai socialiai remtinų šeimų bei asmenų, kurie neturi galimybės išvykti į spektaklius, koncertus ar kitus kultūrinius renginius, tai pasireiškia ypatingai šaltuoju metų laiku. Įgyvendinus projektą ir įsigijus patalpų šildymo ir vėsinimo įrangą,  ją sumontavus bendruomenės salėje į šiltas patalpas turėsim galimybę pasikviesti mėgėjišką spektaklį ar meno kolektyvą, rengti renginius, šventes ir edukacijas.

 

Projektą žadame užbaigti 2021 m. spalio mėnesį.